Junta directiva

La Junta està composada per un grup de mares i pares que dins els diferents càrrecs i vocalies són escollits cada 4 anys.

La seva funció és canalitzar i filtrar la informació envers l’escola i els pares/mares i dur a terme totes les activitats.

En  funció de les necessitats es poden ampliar el nombre de membres i/o vocalies per aconseguir les diferents funcions.

La composen:

CÀRREC NOM
PRESIDENT JOSÉ ANTONIO RUIZ RUIZ
VICEPRESIDENT JOAN PORTILLO I MARTÍN
SECRETÀRIA BELÉN BELTRÁN MONTOYA
TRESORERIA DOMÈNEC MASSIQUES
FONS SOCIAL JUNTA AMPA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MONTSE GARCÍA
SOFÍA HADATTY
ROSA SAAVEDRA
ACTES SOCIALS ANABEL GIMENO DE SALAS
RUT DÍEZ
LAURA MASUET
BÀSQUET DAVID DOMÍNGUEZ
VOCALS JORDI ARNÓ
JULIÁN LÓPEZ CASADO