Junta directiva

La Junta està composada per un grup de mares i pares que dins els diferents càrrecs i vocalies són escollits cada 4 anys.

La seva funció és canalitzar i filtrar la informació envers l’escola i els pares/mares i dur a terme totes les activitats.

En  funció de les necessitats es poden ampliar el nombre de membres i/o vocalies per aconseguir les diferents funcions.

La composen:

CÀRREC NOM
PRESIDENT JOAN PORTILLO I MARTÍN
VICEPRESIDENT
SECRETÀRIA BELÉN BELTRÁN MONTOYA
TRESORERIA JOSÉ ANTONIO RUIZ RUIZ
FONS SOCIAL JUNTA AMPA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MONTSE GARCÍA
LAURA MASUET
ACTES SOCIALS ANABEL GIMENO DE SALAS
RUT DÍEZ
BÀSQUET DAVID DOMÍNGUEZ
VOCALS FRANCISCO FORNIELES
JORDI ARNÓ
JULIÁN LÓPEZ CASADO
DOMÈNEC MASSIQUES